Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Αρχείο Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας

  • ADM004.01
  • Αρχείο
  • 1932 - 1988

To αρχείο περιλαμβάνει ογδόντα ένα (81) φακέλους με : α) επιστολές, β) άδειες και πιστοποιητικά περί (νυχτερινής και ημερήσιας) εργασίας, προϋπηρεσίας, ασφάλισης, αποδοχών εργαζομένων, γ) έγγραφα περί λειτουργίας Εταιρειών και Συνεταιρισμών, δ) έγγραφα σχολών μαθητείας και μαθητικών εστιών, ε) έγγραφα περί ανέγερσης εργατικών κατοικιών, στ΄) έγγραφα περί απεργιών.