Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Αρχείο Λυκείου Ύδρας
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Λυκείου Ύδρας

  • GRGSA-YDR EDU004.01
  • Αρχείο
  • 1957-1990

Φάκελοι εγγράφων διαφόρων θεμάτων, δέματα με διαγωνίσματα, Βιβλία Απουσιών, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Πρακτικών, Απουσιολόγια, Ποινολόγια μαθητών, Βιβλία Υλικού, Βιβλία Ταμείου, Βιβλία Μισθολογικού Μητρώου, Ευρετήρια Μαθητών, Ημερολόγια, Φύλλα Φ.Ε.Κ..

Λύκειο Ύδρας