Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Αρχείο 2ου Ενιαίου Λυκείου Σερρών
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο 2ου Ενιαίου Λυκείου Σερρών

  • GR GRGSA-SER EDU023.11
  • Αρχείο
  • 2002 - 2003

Έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας: λειτουργία σχολείου, εξωδιδακτικές δραστηριότητες, μεταφορά μαθητών, περιβαλλοντική εκπαίδευση.

2ο Γενικό Λύκειο Σερρών