Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Αρχείο 1ου Λυκείου Σερρών
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο 1ου Λυκείου Σερρών

  • GR GRGSA-SER EDU046.03
  • Αρχείο
  • 1945

Χρηματικά εντάλματα, και 1 στέλεχος (μπλοκ) χρηματικών ενταλμάτων.

1ο Γενικό Λύκειο Σερρών