Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Αρχείο εκδόσεων του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι)
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο εκδόσεων του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι)

  • GR ΓΓI/ΙΑΒ/Α5
  • Αρχείο
  • 1994-

Περιέχει φυλλάδια, βιβλία, έρευνες, μελέτες, οδηγούς, έγγραφα, περιοδικά, φακέλους ποικίλου περιεχομένου. Πρόκειται για υλικό που εκδόθηκε από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι) από το 1994 που ιδρύθηκε, μέχρι σήμερα. Το Κ.Ε.Θ.Ι είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και χρηματοδοτείται και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Επίσης υπάρχουν και συνεκδόσεις με άλλους φορείς όπως τη ΓΓΙ.

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Βιβλιοθήκη και Ιστορικό αρχείο