Κανένα αποτέλεσμα

Αρχειακή περιγραφή
Αρχείο 1ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού Με ψηφιακά αντίγραφα