Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Aρχείο Κοινότητας Μηλιάς (Μηλέας) Δήμου Πυλήνης
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Aρχείο Κοινότητας Μηλιάς (Μηλέας) Δήμου Πυλήνης

  • GRGSA-AIT RLA. 30.2
  • Αρχείο
  • 1920-1991

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Πρακτικά & Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Αποφάσεων Προέδρου & φάκελοι κοινοτικών έργων και θεμάτων

Δήμος Πυλήνης, Κοινότητα Μηλέας (Μηλιάς)