Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Aρχείο Κοινότητας Αετού Δήμου Μεδεώνος
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Aρχείο Κοινότητας Αετού Δήμου Μεδεώνος

  • GRGSA-AIT RLA. 40
  • Αρχείο
  • 1941-1998

Βιβλίο Πληθυσμού, Πρακτικά & Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλίο Υποχρέων εις Προσωπικήν Εργασίαν, Υλικού, Μητρώα Υποζυγίων, Ευρετήρια Γάμων, Γεννήσεων, Θανάτων, Εκθέσεων Ληξιάρχου & φάκελλοι αρχείου, έργων, οικοδομικών αδειών, απαλλοτριώσεων, Εθνικού Οργανισμού Καπνού & Εφορείας Καπνού

Δήμος Μεδεώνος, Κοινότητα Αετού