Κανένα αποτέλεσμα

Αρχειακή περιγραφή
"Φρουραρχείον Θεσσαλονίκης. Κατάστασις της δυνάμεως των Αξιωματικών της Εθνικής Αμύνης" (Κ284) Με ψηφιακά αντίγραφα