Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Αρχείο Φώτη Ζαχαρίου
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Φώτη Ζαχαρίου

  • Αρχείο

Το φωτογραφικό αρχείο του Φ. Ζαχαρίου αποτελείται από 20.000 περίπου αρνητικά (στην πλειονότητά τους 35 mm και 120 mm) και περίπου 750 τυπώματα. Το αρχείο χρήζει μελέτης καθώς είναι στο μεγαλύτερο μέρος του αταύτιστο. Είναι ταξινομημένο κατά την προέλευση του υλικού και δεν έχει αρίθμηση

Ζαχαρίου, Φώτης