Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Αρχείο Ανώνυμης Τηλεφωνικής Εταιρείας
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Ανώνυμης Τηλεφωνικής Εταιρείας

  • BLA019
  • Αρχείο
  • 1947 - 1949

Ένας φάκελος με 12 έγγραφα εισερχόμενα-εξερχόμενα, ετών 1947-1948 και 75 έγγραφα του έτους 1949 σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη (αιτήσεις, βεβαιώσεις, υπηρεσιακά σημειώματα σχετικά κυρίως με διεκδικήσεις τηλεφώνων). Επίσης 12 έγγραφα εισερχόμενα έτους 1948, συνδρομητών Δράμας (3), Κομοτηνής (1) και Αλεξανδρουπόλεως (8), σχετικά με καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου.

Ανώνυμος Ελληνική Τηλεφωνική Εταιρεία