Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Αρχείο Θεατρικών Διαγωνισμών
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Θεατρικών Διαγωνισμών

  • Θε (πρώην Ψ27)
  • Αρχείο
  • 1898-1910

Χειρόγραφα θεατρικά έργα που υποβλήθηκαν στο Λασσάνειο και στον Παντελίδειο διαγωνισμό, μερικά αταύτιστα αποσπάσματα, σημειώσεις των κριτικών επιτροπών κλπ.

Πανεπιστήμιο Αθηνών