Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
ΑΓΡΕΞ Α.Ε. Ελληνική Εταιρία Εξαγωγής Προϊόντων
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

ΑΓΡΕΞ Α.Ε. Ελληνική Εταιρία Εξαγωγής Προϊόντων

  • GR PIOP FO Μ2
  • Αρχείο
  • 1933 - 1976

Το αρχείο αποτελείται από τις κάτωθι σειρές:

  1. Καταστατικό (1958)
  2. Αλληλογραφία (1948-1974)
  3. Δικαστικές υποθέσεις (1955-1973)
  4. Καρτέλες Λογαριασμών (1956-1976)
  5. Δελτία ΝΕΑ ΑΓΡΕΞ (1967-1969)
  6. Ημερολόγια Ταμείου (1961-1976)
  7. Διάφορα (1933-1972)

ΑΓΡΕΞ Α.Ε. Ελληνική Εταιρία Εξαγωγής Προϊόντων