Κανένα αποτέλεσμα

Αρχειακή περιγραφή
Συλλογή μικροταινιών από το Αρχείο Franklin D. Roosevelt Presidential Library Με ψηφιακά αντίγραφα