Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Αρχείο Άγγελου Σακελλαρίου
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Άγγελου Σακελλαρίου

  • GR HESG-NHM/1984/12-1
  • Αρχείο
  • 1891-1935

Κατάλογος προσωπικού, επισκεπτήρια κάρτα, πιστοποιητικό γέννησης, άδειες ασκήσεως επαγγέλματος και διπλώματα.

Σακελλαρίου, Άγγελος