Κανένα αποτέλεσμα

Αρχειακή περιγραφή
"Έκθεσις της ενδίκου καταστάσεως της εν Κερκύρα εγγείου ιδιοκτησίας" (Χφ9) Με ψηφιακά αντίγραφα