Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Κατάστιχο λογαριασμών του Κοινού της Ύδρας (Χφ71)
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Κατάστιχο λογαριασμών του Κοινού της Ύδρας (Χφ71)

  • GRGSA-CA- MAN001.41
  • Αρχείο
  • 1828

Κατάστιχο με τίτλο "1828 Δεκεμβρίου 18 - Περιέχον έσωθεν το παρόν Καταστρομένους τους του Κοινού Νήσου Ύδρας λογαριασμούς αθεωρήτους και θεωρημένους μετά της Σεβαστής Διοικήσεως, απ' αρχής της Επαναστάσεως 1821 μέχρι του 1827, και τας όσας καταβολάς των πολιτών μας από καιρόν εις καιρόν και τας μερικάς εκστρατείας των οικοκυραίων έκαμον και τας γενικάς επισκευάς των πλοίων των αγωνισθέντων υπέρ του ελληνικού έθνους". Περιέχει λογαριασμούς του Κοινού της Ύδρας με την Προσωρινή Διοίκηση.