Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
"Ψαριανά - Εκστρατείαι διάφοραι θαλάσσιαι" (Χφ73)
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

"Ψαριανά - Εκστρατείαι διάφοραι θαλάσσιαι" (Χφ73)

  • GRGSA-CA- MAN001.43
  • Αρχείο
  • 1821-1827

Χειρόγραφο με τίτλο "Ψαριανά - Εκστρατείαι διάφοραι θαλάσσιαι ενεργημέναι κατά διαφόρους καιρούς". Περιέχει πίνακα εκστρατειών που έχει συνταχθεί κατά την περίοδο Καποδίστρια.