Κανένα αποτέλεσμα

Αρχειακή περιγραφή
Νοταριακός κώδικας Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ112) Με ψηφιακά αντίγραφα