Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Νοταριακός κώδικας Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ133)
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Νοταριακός κώδικας Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ133)
Νοταριακός κώδικας Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ133)