Κανένα αποτέλεσμα

Αρχειακή περιγραφή
Κώδικας νοταριακός Βασιλοκάδων Κεφαλλονιάς (Χφ169) Με ψηφιακά αντίγραφα