Κανένα αποτέλεσμα

Αρχειακή περιγραφή
" Libro ove sono descritti i Ordini e le Leggi Municipali" (Κεφαλονιά) (Χφ229) Με ψηφιακά αντίγραφα