Κανένα αποτέλεσμα

Αρχειακή περιγραφή
"Libro ove sono descritti i Ordini e le Leggi Municipali" (Κεφαλονιά) (Χφ229) Περιέχουν ψηφιακά αντικείμενα