Κανένα αποτέλεσμα

Αρχειακή περιγραφή
"Κώδιξ εισφορών εκκλησίας Αγίου Τζιβαλίου Κωνσταντινουπόλεως" (Χφ249) Με ψηφιακά αντίγραφα