Κανένα αποτέλεσμα

Αρχειακή περιγραφή
"Τίτλοι κυριότητος οικοπέδων Πειραιώς θέσεις Μουσελή και Άγιος Διονύσιος κληρονόμων Αλεξ. Μεταξά" (Χφ273) Με ψηφιακά αντίγραφα