Κανένα αποτέλεσμα

Αρχειακή περιγραφή
Ιωάννη Δημάκη, "Κτήσεις Δημοσίου - Κτηματικά και λοιπά..." (Χφ277) Με ψηφιακά αντίγραφα