Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Δούνιας, Μίνως
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Δούνιας, Μίνως

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 7/11
  • Αρχείο
  • 1940-1945

Το ημερολόγιο που κρατούσε ο Μίνως Δούνιας από το 1941 ώς το 1945 αποτελείται από τέσσερα σχολικά τετράδια και έναν εβδομαδιαίο ημεροδείκτη γραφείου.
Η επιλογή από επιστολές του 1940 περιέχεται σε ένα σχολικό τετράδιο του Κολεγίου Αθηνών.

Δούνιας, Μίνως