Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Έγγραφα Ιωάννη Μεταξά (Κ35στ)
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Έγγραφα Ιωάννη Μεταξά (Κ35στ)

  • GRGSA-CA- PRI014.05
  • Αρχείο
  • 1843, 1923
  1. Έγγραφο της επί των Εξωτερικών Γραμματείας προς τον Κωλέττη σχετικά με τα γεγονότα της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843.
  2. Επιστολή του Προέδρου της Κυβέρνησης Στυλιανού Γονατά προς τον βασιλιά Γεώργιο Β΄, με την οποία προτείνει την απομάκρυνσή του από την Ελλάδα μέχρι η Συντακτική Συνέλευση και ο λαός να αποφανθεί περί του προσφορότερου για την Ελλάδα πολιτεύματος.
  3. Επιστολή του βασιλιά Γεώργιου Β' προς τον Στυλιανό Γονατά σε απάντηση της ανωτέρω επιστολής.

Μεταξάς, Ιωάννης