Κανένα αποτέλεσμα

Αρχειακή περιγραφή
"Billet de Chancellerie de la Section des Comptes et des Affaires courantes du College Imperial des Affaires etrangeres a Mr. Civini, Consul General" (Κ75ε) Με ψηφιακά αντίγραφα