Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Προξενικό Δικαστήριο Κωνσταντινουπόλεως (Κ102β)
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Προξενικό Δικαστήριο Κωνσταντινουπόλεως (Κ102β)
Προξενικό Δικαστήριο Κωνσταντινουπόλεως (Κ102β)