Κανένα αποτέλεσμα

Αρχειακή περιγραφή
"Πατριωτική δράσις ιερέως Νικολάου Αδάμ Νεονάκη, εκ Βαγιωνιάς Μονοφατσίου Ηρακλείου Κρήτης 1941-1944" (Κ112δ) Με ψηφιακά αντίγραφα