Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
3ος Κυνηγετικός Σύλλογος Αθηνών (αρχείο) (Κ388)
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

3ος Κυνηγετικός Σύλλογος Αθηνών (αρχείο) (Κ388)

  • GRGSA-CA- PRI147.01
  • Αρχείο
  • 1977-2001

3ος Κυνηγετικός Σύλλογος Αθηνών: βιβλία Ταμείου, Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων, Πρωτοκόλλου, Διεκπεραιώσεως, Αναλυτικά Ημερολόγια Ταμείου κ.λπ., καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο του ιδρυτικού καταστατικού του Συλλόγου.

3ος Κυνηγετικός Σύλλογος Αθηνών