Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Λεύκωμα φωτογραφιών Ελευθερίου Βενιζέλου
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Λεύκωμα φωτογραφιών Ελευθερίου Βενιζέλου

  • Αρ.Εισ. 213
  • Αρχείο
  • π. 1874-1923

Λεύκωμα με αντίγραφα φωτογραφιών και επιστολών του Ελευθερίου Βενιζέλου από την παιδική του ηλικία έως το 1923: Θέρισο (1905), εορτές ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα (1913), ανάρρηση του βασιλιά Κωνσταντίνου στον θρόνο (1913).