Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Πανελλήνιος Ένωσις Αναπήρων και Τραυµατιών Εθνικής Αντιστάσεως περιόδου 1941-1944 (ΠΕΑΤΕΑ)
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Πανελλήνιος Ένωσις Αναπήρων και Τραυµατιών Εθνικής Αντιστάσεως περιόδου 1941-1944 (ΠΕΑΤΕΑ)

  • GR-ASKI- 0005.004.013.224-225
  • Αρχείο
  • 1961-1967

Καταστατικό Πρωτόκολλο συνεδριάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου Ονοµαστικές καταστάσεις µελών Υποµνήµατα, ανακοινώσεις, εκκλήσεις, ψηφίσµατα Αλληλογραφία Οικονοµικά Δηµοσιεύµατα τύπου

Πανελλήνιος Ένωσις Αναπήρων και Τραυµατιών Εθνικής Αντιστάσεως
περιόδου 1941-1944 (ΠΕΑΤΕΑ)