Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μουσικό χειρόγραφο Νικολάου Μάντζαρου
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Μουσικό χειρόγραφο Νικολάου Μάντζαρου

  • Αρ.Εισ. 407
  • Αρχείο
  • 1844

Χειρόγραφο του Νικολάου Μάντζαρου του έτους 1844 το οποίο περιλαμβάνει δεκαέξι χορούς (βαλς): α) “Le Bouquet”, με αφιέρωση στη δ. Διονυσίου Ρώμα, β) “Le Zephyr”, γ) “Le bon gout”, δ) “Le sentiment”, ε) “Ophélie, redova-mazurka”, με αφιέρωση στην κ. Victoire Fels, στ) “La colère des amants”, ζ) “La Grimace”, η) “La pureté de l’amour”, θ) Jeanne ou la douceur et l’esprit”, ι) “Un songe des plaisirs”, ια) “Les charmes”, ιβ) “L’affabilité”, ιγ) “Le portrait”, ιδ) “Il carattere”, ιε) “La gioja”, ιστ) “Il brio”.

Μάντζαρος, Νικόλαος