Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Σύλλογος Εργαζοµένων Μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης (ΣΕΜΜΕ)
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Σύλλογος Εργαζοµένων Μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης (ΣΕΜΜΕ)

  • GR-ASKI- 0005.09.036.300-301
  • Αρχείο
  • 1962-1967

Καταστατικό

Τεκµήρια από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου

Αιτήσεις εγγραφής µελών

Ανακοινώσεις, υποµνήµατα, ψηφίσµατα, διακηρύξεις

Φυλλάδια και προκηρύξεις

Εκπολιτιστική Επιτροπή ΣΕΜΜΕ

Τεκµήρια από την έκδοση της εφηµερίδας Μαθητική

Σύλλογος Εργαζοµένων Μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης (ΣΕΜΜΕ)