Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Ζέρβας, Ναπολέων
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Ζέρβας, Ναπολέων

  • GR-ASKI- 0100
  • Αρχείο
  • 1942-1944

Μικρό τµήµα του αρχείου του Εθνικού Δηµοκρατικού Ελληνικού Στρατού (EΔEΣ) και των Εθνικών Οµάδων Ελλήνων Ανταρτών (πρωτόκολλα εισερχοµένων-εξερχοµένων του Γενικού Αρχηγείου (1942-1943), πρωτόκολλο Β΄ Τάγµατος (1943), κατάλογος ανδρών Α΄ Τάγµατος, πρωτόκολλο απωλειών, βιβλίο ισοζυγίων 1942-1944)
Χειρόγραφο ηµερολόγιο του Nαπολέοντα Zέρβα. (1944)
Πρωτόκολλα εξερχοµένων σηµάτων της βρετανικής αποστολής (Barnes) προς το Aρχηγείο της Mέσης Aνατολής

Ζέρβας, Ναπολέων