Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Γαλλοελληνική Εταιρεία Εκρηκτικών υλών και Χημικών Προϊόντων
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Γαλλοελληνική Εταιρεία Εκρηκτικών υλών και Χημικών Προϊόντων

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 23/12
  • Αρχείο
  • 1893-1976

Υποφάκελος 1.1

Καταστατικό, ΦΕΚ, συμβολαιογραφικά (1893-1982).

Αλληλογραφία της εταιρείας (1893-1910).

Υποφάκελος 1.2

Εγχειρίδιο πυροτεχνουργικής (1916), Σκριπ (10.11.1909), τρεις κατάλογοι των προϊόντων της εταιρείας.

Έκθεση επιθεώρησης εταιρείας (1894), μισθολόγιο (1953-1967), δελτία αποστολής (1975-1976).

Ποικίλα.

Γαλλοελληνική Εταιρεία Εκρηκτικών Υλών και Χημικών Προϊόντων