Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Vue de la fontaine Arethuse ['Αποψη της πηγής Αρέθουσας] [Sight of the fountain of Arethuse]
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή: