Κανένα αποτέλεσμα

Αρχειακή περιγραφή
A New Map of Greece from the most recent surveys, including the frontier line [Νέος Χάρτης της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της συνοριακής γραμμής, βασισμένος στις πιο πρόσφατες μελέτες] Με ψηφιακά αντίγραφα