Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Ο αείμνηστος Βασιλεύς Κωνσταντίνος ΙΒ' [The unforgettable King Constantine XII]
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Ο αείμνηστος Βασιλεύς Κωνσταντίνος ΙΒ' [The unforgettable King Constantine XII]

  • GRGSA-CA- PCENGRAVI.F01.000077
  • Αρχείο
  • χ.χ.

Προσωπογραφία του βασιλιά Κωνσταντίνου Α΄(1868-1923).
Χαράκτης: Λουρόπουλος, Κων.
Εκδότης: Παπαδημητρίου, Απόλλων Δ.
Τόπος έκδοσης χαρακτικού: Αθήνα
Τόπος έκδοσης χαρακτικού: Athens