Κανένα αποτέλεσμα

Αρχειακή περιγραφή
Carte de l'île de Corfu et du Territoire de Butrinto [Χάρτης της Κέρκυρας και της περιοχής του Βουθρωτού] [Map of the island of Corfu and of the territory of Butrint] / Με ψηφιακά αντίγραφα