Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Asie Mineure [Μικρά Ασία] [Asia Minor]
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή: