Κανένα αποτέλεσμα

Αρχειακή περιγραφή
Athenae ex parte boreali [Άποψη της Αθήνας από τα βόρεια] [Athens from the North] Athenae ex parte Marina [Άποψη της Αθήνας από τη θάλασσα] [Athens as can be seen, while at sea] Με ψηφιακά αντίγραφα