Κανένα αποτέλεσμα

Αρχειακή περιγραφή
The Greek Patriarch (of Constantinople, 18th Century) [Ο Έλληνας Πατριάρχης (της Κωνσταντινούπολης, 18ος Αιώνας)] Με ψηφιακά αντίγραφα