Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Αρχείο Βασιλείου Μαλοκίνη
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Βασιλείου Μαλοκίνη

  • GR HESG-NHM/19857-19937
  • Αρχείο
  • 1800-1868

Επιστολές, πιστοποιητικά, διαταγές, διπλώματα, αιτήσεις κ.ά.

Μαλοκίνης, Βασίλειος