Κανένα αποτέλεσμα

Αρχειακή περιγραφή
A new map of Ancient Greece, Thrace, Moesia, Illyricum and the isles adjoyning [Νέος χάρτης της Αρχαίας Ελλάδος, της Θράκης, της Μοισίας, της Ιλλυρίας και των γειτονικών νησιών] Με ψηφιακά αντίγραφα