Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Jean Capodistrias, Président de la Grèce [Ιωάννης Καποδίστριας, Κυβερνήτης της Ελλάδας] [Ioannis Capodistrias, Governor of Greece]
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή: