Κανένα αποτέλεσμα

Αρχειακή περιγραφή
Jean Capodistrias, Président de la Grèce [Ιωάννης Καποδίστριας, Κυβερνήτης της Ελλάδας] [Ioannis Capodistrias, Governor of Greece] Με ψηφιακά αντίγραφα