Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Αρχείο Επιτροπείας Ιεράπετρας
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Επιτροπείας Ιεράπετρας

  • GRGSA-IAK ADM008.01
  • Αρχείο
  • 1897 - 1898

Προσχέδιο Κανονισμού της Επιτροπείας, πίνακες διανομής ελαίου εις άπορους Οθωμανούς εκ περισσευμάτων διαχείρισης των τουρκικών ελαιώνων, αντίγραφο δήλωσης της Εκτελεστικής Επιτροπής προς τους Ναυάρχους περί παράδοσης των όπλων, αλληλογραφία Επιτροπείας Ιεράπετρας