Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Αρχείο Γεωργίου Μπουσίου
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Γεωργίου Μπουσίου

  • GR HESG-NHM/1995/12-5b
  • Αρχείο
  • 1914-1922

Χειρόγραφα, δακτυλογραφημένα και πολυγραφημένα κείμενα, επιστολές, δίπλωμα, κατάλογοι στρατιωτών, υπόμνημα, αιτήσεις, εισηγητικές εκθέσεις, αποκόμματα τουρκικών εφημερίδων κ.ά.

Μπούσιος, Γεώργιος